Fire uger til afrejse

Nu er der kun fire uger til, vi er ret spændte, men vi glæder os. Tænk at noget vi har drømt om og planlagt i flere år er ved at være så tæt på.

Invitation!

Vi – og vores fantastiske ven, Kristian Hansen – er i gang med at forberede en forhåbentlig rigtig spændende orienteringsaften på Vorbasse Skole d. 23. april.

Det nærmer sig!

Nu er der ingen vej tilbage. Billetterne er købt med afrejse den 9. juni – og uden afbestillingsforsikring… Man kan godt få svedeture ved at tænke på, at om bare 4 måneder skal vi til at leve på afrikansk – have afrofletninger, bo i stråhytte og danse afrikanske danse…
Nå – måske er vi ikke allerede dér blevet så integreret i samfundet, men vi er begyndt at forberede os på vores nye land.

Inden vi rejser, er der meget vi skal og gerne vil nå…
Lisbet bruger meget tid i telefonen og ved computeren på forberedelserne. Blandt andet tager det meget tid at skrive ansøgninger til fonde og organisationer. Og jeg bruger meget af min tid med at få landbruget gjort klar til, at vi kan tage af sted.

Samtidig vil vi også gerne nå at være så meget som muligt sammen med vores dejlige venner og familie! Hvor bliver det mærkeligt at være så langt væk fra dem!

En drøm bliver til virkelighed

Hvorfor vælger man at forlade sit gode og trygge landmandsliv i Danmark? Det er et af de spørgsmål, som jeg er blevet stillet flere gange – og ikke mindst har stillet mig selv det sidste stykke tid.
Selvfølgelig har der været en masse overvejelser. Der er – og har været – mange ting, som skal forberedes, inden man kan forlade sit landbrug i to år.

Vi har været meget heldige at finde Torben, som er den unge mand, der får det overordnede ansvar for kviehotellet, mens vi er væk. Han er fuld kompetent til opgaven – og ser det også som en mulighed for at få en masse ledelseserfaring.

Lidt af hvert om projektet

I Mozambique ligger enorme arealer af godt landbrusjord hen, mens mange lever i fattigdom..! Størstedelen af befolkningen lever af, hvad de kan dyrke, men de får kun et minimum ud af deres afgrøder, da de blot følger forfædrenes skikke uden skepsis. De mangler motivation og viden til at drive effektivt landbrug.

Vi vil starte en praktisk landbrugsskole, hvor vi i samarbejde med eleverne – efter optimerede metoder – vil dyrke forskellige kendte afgrøder og have husdyr.

Målet er, at vi uddanner nogle dygtige bønder, der tænker i muligheder. De flytter da tilbage til deres landsbyer, hvor de gode resultater vil brede sig og dermed skabe bedre leveforhold.

At skolen er praktisk vil sige, at eleverne primært undervises gennem landbrugsarbejdet og kun har meget få timer i klasseværelset. Vi tror, at dette er meget vigtigt, fordi eleverne bliver nødt til at se med egne øjne, at det nytter at tillære sig nye dyrkningsmetoder.

Vi vil ikke introducere nye afgrøder, men holde os til kendte og brugte som fx majs og jordnødder. Det nye vil bestå i at få dem til at indse, hvor vigtigt det er at vande, gøde og udnytte jorden optimalt ved bl.a. at forberede såbeddet korrekt, at så frøene med den rette afstand og at undgå afbrænding af vigtige næringsstoffer. Til vanding skal vi i samarbejde med eleverne udvikle en simpel pumpe.

Desuden vil vi have et mindre hold malkegeder, så vi kan undervise i, hvordan man ved optimal pasning kan få meget mere ud af sine husdyr. Et andet aspekt her er, at børnene virkelig mangler den proteinholdige mælk.

Det er vigtigt, at vi ikke bruger en masse maskiner og andet utilgængeligt isenkram samt unødvendige kemikalier og kunstgødning i dyrkningen af jorden, da arbejdet skal være så autentisk som muligt. Dette vil gøre det mere realistisk, at de unge nyuddannede landmænd tager hjem, hvor de kommer fra, og starter udbytterige landbrug op efter disse metoder.

nu med hjemmeside…

Hvem ved – måske bliver dette det nye hotte sted… Nu er vi i gang med forberedelserne til vores livs projekt.