Assist – Danmark


 

WutomiAgri er et projekt under Assist-Denmark, mens foreningen, WutomiAgri, står bag i Mozambique

Assist-Denmark er en nonprofit hjælpeorganisation, der har erfaring med at yde såvel akut hjælp som langsigtet udviklingsbistand. Assist-Denmark bygger på et kristent værdigrundlag og tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige. Assist-Denmark yder hjælp og bistand til mennesker uanset race, køn, religion og social status. Den langsigtede udviklingsbistand er blandt andet udmøntet i opstarten af indkomstskabende aktiviteter.

Assist-Denmark arbejder i Mozambique, Kenya og Sri Lanka.