Lidt af hvert om projektet

I Mozambique ligger enorme arealer af godt landbrusjord hen, mens mange lever i fattigdom..! Størstedelen af befolkningen lever af, hvad de kan dyrke, men de får kun et minimum ud af deres afgrøder, da de blot følger forfædrenes skikke uden skepsis. De mangler motivation og viden til at drive effektivt landbrug.

Vi vil starte en praktisk landbrugsskole, hvor vi i samarbejde med eleverne – efter optimerede metoder – vil dyrke forskellige kendte afgrøder og have husdyr.

Målet er, at vi uddanner nogle dygtige bønder, der tænker i muligheder. De flytter da tilbage til deres landsbyer, hvor de gode resultater vil brede sig og dermed skabe bedre leveforhold.

At skolen er praktisk vil sige, at eleverne primært undervises gennem landbrugsarbejdet og kun har meget få timer i klasseværelset. Vi tror, at dette er meget vigtigt, fordi eleverne bliver nødt til at se med egne øjne, at det nytter at tillære sig nye dyrkningsmetoder.

Vi vil ikke introducere nye afgrøder, men holde os til kendte og brugte som fx majs og jordnødder. Det nye vil bestå i at få dem til at indse, hvor vigtigt det er at vande, gøde og udnytte jorden optimalt ved bl.a. at forberede såbeddet korrekt, at så frøene med den rette afstand og at undgå afbrænding af vigtige næringsstoffer. Til vanding skal vi i samarbejde med eleverne udvikle en simpel pumpe.

Desuden vil vi have et mindre hold malkegeder, så vi kan undervise i, hvordan man ved optimal pasning kan få meget mere ud af sine husdyr. Et andet aspekt her er, at børnene virkelig mangler den proteinholdige mælk.

Det er vigtigt, at vi ikke bruger en masse maskiner og andet utilgængeligt isenkram samt unødvendige kemikalier og kunstgødning i dyrkningen af jorden, da arbejdet skal være så autentisk som muligt. Dette vil gøre det mere realistisk, at de unge nyuddannede landmænd tager hjem, hvor de kommer fra, og starter udbytterige landbrug op efter disse metoder.

WutomiAgri – hvad betyder det?

Wutomi betyder liv på det lokale stammessprog, shangana. Agri kommer af agricultura, der betyder landbrug på portugisisk, som er Mozambiques officielle sprog. Vi tror, at dette projekt kan være med til at skabe bedre betingelser for liv og livet i Mozambique.

nu med hjemmeside…

Hvem ved – måske bliver dette det nye hotte sted… Nu er vi i gang med forberedelserne til vores livs projekt.